งานเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายแด่หลวงปู่ท่อน ญาณธโร

งานเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายแด่ พระราชญาณวิสุทธิโสภณ(หลวงปู่ท่อน ญาณธโร) วันเสาร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ 10.00น ผู้มาปฏิบัติธรรมสมาทานศีล-รับศีล-ปฏิบัติธรรม 13.00-16.00น รับฟังพระธรรมเทศนา 16.00-19.00น กิจวัตรส่วนตัว 19.00น เจริญพระพุทธมนต์ตามที่หลวงปู่กำหนดให้สวด และร่วมทอดผ้าป่าสร้างพระมหาเจดีย์ถวายหลวงปู่ท่อน ญาณธโร รับฟังพระธรรมเทศนาโดย หลวงปู่คำบ่อ ฐิตสีโล วันอาทิตย์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ 5.00น ผู้มาปฏิบัติธรรมทำวัตรเช้า-รับฟังโอวาทพ่อแม่ครูบาอาจารย์ 7.00น พระภิกษุสามเณรออกบิณฑบาตข้าวสุกรอบศาลาอาจาราจริยานุสรณ์ 8.00น ถวายภัตตาหาร-ฉันเช้า 10.00น ลาศีล รับฟังโอวาทพ่อแม่ครูบาอาจารย์ จัดที่ วัดป่ามณีกาญจน์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โทร.02-449-2234

10660367_842756722435213_4282740428991996279_n

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดศรีอภัยวัน จ.เลย 18-19 ตุลาคม 2557

  ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดศรีอภัยวัน ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย วันที่ 18 ตุลาคม 2557 เวลา 19.00น. เจริญพระพุทธมนต์เย็น วันที่ 19 ตุลาคม 2557 เวลา 07.00น. ออกรับบิณฑบาต เวลา 08.30น. ถวายภัตตาหารเช้า แด่พระภิกษุ-สามเณร เวลา 09.00น. ถวายกฐินและถวายเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา สามารถร่วมบุญได้ ที่ บัญชี พระราชญาณวิสุทธิโสภณ(เพื่อสร้างเจดีย์) ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 320-4-95366-3 ขออนุโมทนากับทุกท่าน